นภัทรเฟอร์นิเจอร์หวายเทียม หวายแท้
139 หมู่ 8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

โทร 063 135 0982

E-mail: kooomm123@hotmail.com